เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาต่างๆ ทั่วโลก


เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เป็นเว็บไซต์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยบริการดาวน์โหลดฟรีซอฟต์แวร์บทเรียนออนไลน์
 วีดิโอ

เป็นเว็บไซต์ให้บริการการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างๆ ฟรี


เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีบทเรียนสอนภาษาออนไลน์  มีบทเรียนหลายภาษาให้เลือก ทั้งบทเรียนที่สร้างโดยสมาชิกอื่นๆ และผู้เล่นสามารถออกแบบบทเรียนขึ้นเอง รวมทั้งสามารถเล่นเกมภาษาได้
เป็นแหล่งดาวน์โหลดไฟล์เสียงและวีดิโอหัดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองฟรี สำหรับผู้ที่รู้ภาษาไทย จีน และอินโดนีเซีย