ตัวอย่าง website

เรียนออนไลน์   http://elearning.stkc.go.th/lms/html/  

โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก http://karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1432&Itemid=1

ฝึกระบายสี  http://www.kidopo.com/ 

เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก "Kid" http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  http://web.thai2learn.com/nsm/index.php

คณิตดอทคอม http://www.kanid.com

โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อสำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แหล่งความรู้  อังกฤษ วิทย์ คณิต สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  http://www.myfirstbrain.com/default.aspx


ศูนย์รวมดิจิตอลแมกกาซีน  http://www.thaiegazine.com/egaz/showroom.php?p=0

แหล่งภาพพาโนรามา  http://www.photojpl.com

The New York Times : ภาพถ่ายจากดาวเทียม ญี่ปุ่นก่อนและหลังแผ่นดินไหวและสึนามิ

youtube สำหรับโรงเรียน  http://www.youtube.com/schools/

youtube สำหรับคุณครู   http://www.youtube.com/teachers/

Krutube Channel   http://www.krutubechannel.com/

โทรทัศน์ครู    http://www.thaiteachers.tv/กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   http://sites.google.com/site/sornor8/