ตัวอย่าง Header
ตัวอย่าง Banner
http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php


http://www.kruthai.info/newsedu.phpCode 

หนังสือราชการ สพฐ.
http://www.obec.go.th/embed/documents

คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
http://e-office.sesao8.go.th/newsdaily.php

ราคาน้ำมัน
<iframe frameborder=0 width="195" height="360" scrolling="no" src=http://www.pttplc.com/th/getoilprice.aspx></iframe>

พยากรณ์อากาศ
<iframe src="http://www.tmd.go.th/daily_forecast_forweb.php" width="180" height="260" scrolling="no" frameborder=0></iframe>

ผลสลากกินแบ่ง
<iframe src ="http://www.numwan.com/lottery/lottery.htm" marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 vspace=0 frameborder=0 scrolling=No width=150 height=190></iframe>

ราคาทองคำ
<iframe src="http://namchiang.com/ncgp2-1.swf" width="172" height="165" frameborder="0" marginheight=0 marginwidth=0 scrolling="no"></iframe>

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
<iframe marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.bangkokbank.com/fxbanner/banner1.htm" frameBorder=0 width=173 scrolling=no height=165></iframe> 

ประเด็นร้อน
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/hotnews.php" name="hotnews" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="hotnews"></iframe>

ข่าวทั่วไทย
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/newsthai.php" name="newsthai" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="newsthai"></iframe>

ท่องเที่ยว
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/travel.php" name="travel" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="travel"></iframe>

อาหาร
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/restaurant.php" name="restaurant" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="restaurant"></iframe>

เศรษฐกิจ-ไอที
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/economy-it.php" name="economy-it" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="economy-it"></iframe>

กีฬา-ฟุตบอล
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/sport.php" name="sport" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="sport"></iframe>

คลิปวิดีโอ
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/clipvdo.php" name="clipvdo" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="clipvdo"></iframe>

ผู้หญิง-ความงาม
<iframe src="http://www.kraipost.com/rss/woman.php" name="woman" width="720" height="620" scrolling="Yes" id="woman"></iframe>

แผนที่ประเทศไทย
<iframe id=shortnews border=0 name=I1 
framespacing=0 src="http://www.thailandtraveldb.com/thailand/free_map.php" frameborder=NO 
width=500 scrolling=no height=780 allowTransparency></iframe>

ดูทีวีบนเว็บ
<iframe id=shortnews border=0 name=I1 
framespacing=0 src="http://www.thainn.com/tv.html" frameborder=NO 
width=180 scrolling=no height=280 allowTransparency></iframe>
GoogleSites 2557
ĉ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25
ĉ
นายสุโขทัย ทองกลม,
30 ม.ค. 2560 00:25