เป็นโปรแกรมพจนานุกรม สามารถค้นหาคำแสดงความหมายของคำ และคำพ้อง หาชุดคำที่มีมากกว่า  150,000 คำจากฐานข้อมูล สามารถอ่านเสียงจากคำได้  โปรแกรมมีลักษณะที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่หากมีการเชื่อมต่อโปรแกรมสามารถดูข้อมูล
อ้างอิงผ่านเว็บไซต์ได้ทันที เช่น ข้อมูลจากสารานุกรม wikipediaบรรจุคำศัพท์ภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า  130,000 คำ สามารถแปลคำศัพท์ได้ทั้งไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย แสดงรายการคำศัพท์ตามลำดับตัวอักษร เริ่มต้นจากคำที่ต้องการค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูคำที่สะกดอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงได้ สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขคำศัพท์ด้วยตนเองได้


TuxTyping เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ  โปรแกรมได้ออกแบบให้ผู้ใช้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ถึงตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ผ่านเกมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น  เริ่มต้นจากบทเรียนที่ง่ายไปหายาก ซึ่งจะมีคำแนะนำการใช้งานตลอดเวลา สามารถเลือกฉากการเล่นเกมและสถานการณ์ที่เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เล่นสามารถเลือกได้ตามความต้องการเป็นโปรแกรมศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีลักษณะคล้ายเกมเติมคำ สามารถเลือกคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วเติมความหมายเป็นภาษาไทย หรือแสดงความหมายเป็นภาษาไทย ให้เติมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ  สามารถเลือกคำศัพท์ ตั้งแต่ 10-50 คำศัพท์
เป็นโปรแกรมที่ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาจีน สามารถเลือกฝึกหัดเขียนทีละขั้นตอน (ทีละเส้น) หรือฝึกหัดเขียนเป็นตัวอักษรแต่ละตัวครั้งเดียวได้ แต่ละตัวอักษรจะมีการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา และเขียนคำอ่านเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายตัวอักษรแต่ละตัวเป็นภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน