king56‎ > ‎

บ้านเมืองเป็นสุขมาช้านาน 'ในหลวง' ขอคนไทยตระหนัก ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม

โพสต์5 ธ.ค. 2556 14:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ในหลวงเสด็จออกศาลาประชาสมาคม วังไกลกังวล ทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยทุกคนตระหนัก ประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะหน้าที่ สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ร่วม ความมั่นคง ปลอดภัยของชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสด็จออกท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เนื่องในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือนพปฏลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ ตอนหนึ่งความว่า ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่าง ๆ ข้าพระเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

"บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จผลประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคง ปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป"


                                           ที่มา
http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2/item/25668-king09.htmlComments