ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์21 ม.ค. 2555 15:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายสรรเสริญ ขวัญดี  ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองโพวิทยา  นำคณะตรวจเยี่ยมจาก สพม.๘ ซึ่งนำทีมโดย นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นายสถาพร อภิวังโสกุล อดีต ผู้อำนวยการ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ  นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองปลาหมอพิทยาคม และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนหนองโพวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี