เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network ) : Wikispaces

โพสต์10 เม.ย. 2555 19:33โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์และนางสาวอารีย์  ทิมเมือง  ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ได้เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการ
 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Network ) : Wikispaces มีคณาจารย์ของ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้าประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  34 คน  หลังการประชุมฯ คุณครูทุกคนมี Wikispaces ของตนเอง ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน คลิกชมผลงานครู