สพฐ.ร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์18 พ.ย. 2555 11:36โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาต้นแบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ต่อครู-นักเรียน และผู้ปกครองให้มากที่สุด และเพื่อวิจัยผลครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้ง Hardware , Software , Peopleware , Lnfrastructure ตลอดจน Content ของสำนักพิมพ์ผู้ผลิตตำราต่างๆ ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555.
ที่มา : http://www.obec.go.th/news/28689
ภาพ/ธัญญารัตน์ วรรณพันธ์ ข่าว/ปาริสา เพชรรัตน์

โดย ดร.ชินภัทร กล่าวว่า สพฐ.ได้ร่วมกับ มจธ.ในการศึกษาวิจัยการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้น ม.1  เพื่อทดลองเปรียบเทียบการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)และ ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOs) ซึ่งวัตถุประสงค์นั้นไม่ได้นำมาสู่การกำหนดสเปกเครื่องแท็บเล็ต ที่กำลังจะมีการจัดซื้อเพื่อแจกนักเรียน ป.1 และ ม.1 ในปีการศึกษา 2556 แต่ต้องการศึกษาหาคำตอบของการใช้งานทั้งสองระบบเท่านั้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่ง มจธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะเข้ามารับหน้าที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวพร้อมกับช่วยจัดหาแท็บเล็ต และเตรียมการสภาพแวดล้อม การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้การนักเรียน ม.1 ของ 4 โรงเรียนนำร่องเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. 2555 ถึง มี.ค. 2556 ซึ่งเป็นในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และจะมีการประเมินผลโครงการครั้งแรกเดือน ม.ค.2556 และครั้งที่ 2 เดือนมี.ค. 2556
                                                    

                                                                         จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์