โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจรับมอบป้ายโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์13 ธ.ค. 2554 07:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มอบป้ายโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ให้แก่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพร้อม และขอรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คณะกรรมการได้ประกาศให้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ สังกัด สพม.๘