รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Wikispaces

โพสต์15 ก.ค. 2555 23:12โดยนายสุโขทัย ทองกลม

รายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces


                รุ่นที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.8 จังหวัดราชบุรี จำนวน 39 คน วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                รุ่นที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนสังกัด สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 34 คน วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

 


ข้อมูลผู้อบรมwiki 20-22กค .pdf

ข้อมูลผู้อบรมwiki 27-29 กค.55.pdf

Comments