รับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS

โพสต์17 ก.ค. 2555 09:59โดยนายสุโขทัย ทองกลมสำนักเทคโนโลยีฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)  รับสมัครผู้เข้าอบรมโปรแกรม OBECLMS เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน ในการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของโรงเรียน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม วันที่   24 สิงหาคม 2555   รายละเอียดคุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครและใบสมัคร