ประกวดผลงานหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

โพสต์16 ก.ค. 2555 01:35โดยนายสุโขทัย ทองกลม


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีใจรักและสนใจอยากถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ในรูปแบบนักข่าววิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ร่วมส่งผลงานหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ บนเนื้อที่ 4 หน้า กระดาษ A3 หรือ 8 หน้า กระดาษ A4 ในหัวข้อ “วิกฤตโลกและแนวทางการป้องกัน” (Global Mega Crisis) เยาชนที่มีผลงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายนักข่าววิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” (Young Thai Science Journalist) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างผลงานข่าววิทยาศาสตร์ และร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 45,000 บาท กำหนดส่งผลงานและใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555

สนใจร่วมส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่าง
 

โครงการนักข่าววิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี ๒๕๕๕

ใบสมัคร