ประกวดนิทานคุณธรรมของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

โพสต์9 ก.ย. 2555 04:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม


มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รับสมัครนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย และปวช.ส่งนิทานคุณธรรม และคติธรรมเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์  โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๘๖๑