ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 1 พบเด็กไทยคิดวิเคราะห์ไม่เป็น

โพสต์7 พ.ย. 2555 13:20โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สทศ.ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เผยเด็กไทยยังคิดวิเคราะห์ไม่เป็น เตรียมวัดผลภาษาอังกฤษคนไทยรับอาเซียน หรือเพื่อคัดคนเข้าทำงานและเรียนต่อ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงผลการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งสอบวันที่ 6-9 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า สทศ.ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 02.00 น. การประกาศผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับผลการวิเคราะห์คะแนนสอบนั้น พบว่าภาพรวมคะแนน GAT/PAT ปีนี้ไม่แตกต่างจากคะแนนสอบเดือน ธ.ค.ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน เฉลี่ย 114.30 แบ่งเป็น GAT 1 เฉลี่ย 65.23, GAT 2 เฉลี่ย 49.07

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 40.61, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 86.20, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 91.11, PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 58.07, PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เฉลี่ย 127.31, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 109.88, PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส เฉลี่ย 84.83, PAT 7.2 เยอรมัน เฉลี่ย 87.52, PAT 7.3 ญี่ปุ่น เฉลี่ย 90.84, PAT 7.4 จีน เฉลี่ย 81.24, PAT 7.5 อาหรับ เฉลี่ย 88.24, PAT 7.6 บาลี เฉลี่ย 97.63 โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ PAT5, GAT, PAT6 ตามลำดับ

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อดูช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชา พบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้คะแนนฐานนิยม หรือผู้ที่ได้คะแนนในช่วงนั้นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงคะแนน 60.01-90.00 ได้แก่ PAT2, PAT3, PAT 7.1-7.6 ส่วนวิชาที่มีช่วงคะแนนฐานนิยมสูงสุดที่อยู่ในช่วงคะแนน 120.01-150.00 คือ PAT 5 และช่วงคะแนนต่ำสุดที่มีผู้สอบได้จำนวนมากที่สุดคือ GAT 1 คือ ช่วงคะแนนที่ 0.00-30.00 คิดเป็นร้อยละ 31.12 ของผู้เข้าสอบ หรือ 100,512 คน โดยในส่วนของ GAT 1 คือ การคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา เป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพยายามปรับปรุงวิธีการสอน ให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น โดย สทศ.ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สพฐ. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิธีการสอนต่อไป

ส่วนผลการวิเคราะห์ คุณภาพข้อสอบนั้น ผอ.สทศ. กล่าวว่า ทั้งค่าความเชื่อมั่น ค่าความยาก และค่าอำนาจจำแนก ของข้อสอบปีนี้ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา แต่พบว่า ข้อสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์ มีค่าอำนาจจำแนกค่อนข้างต่ำ ซึ่งตนจะให้ทีมงานวิเคราะห์หาสาเหตุอีกครั้ง ส่วนการสอบครั้งนี้มีนักเรียนทำผิดระเบียบ 9 คน โดยนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบและเกิดเสียงดัง สทศ.จึงไม่ประกาศผลสอบในวิชานั้นๆ ซึ่งน่ายินดีที่การทำผิดระเบียบและการทุจริตการสอบลดลงมาก เพราะ สทศ.เข้มงวดมาก

"สทศ.กำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อสอบ GAT/PAT ที่ดำเนินการมาทั้งหมด ว่าข้อสอบดังกล่าวสามารถทำนายการเรียนของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากน้อย เพียงใด การวัดผลมีความเหมาะสมหรือไม่ และจะทำให้ผู้เรียนดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ สทศ.ยังเตรียมจัดทำการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการนำเข้าไปศึกษาต่อและคัดบุคคลเข้าทำงาน" รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ สทศ.ได้แจ้งว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 พ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยยื่นด้วยตัวเอง หรือให้ผู้แทนมายื่นเอกสารพร้อมหลักฐาน ณ ห้องประชุม สทศ. (เลขที่ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องจากเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th หรือรับได้ที่ สทศ. ณ จุดรับคำร้อง พร้อมยื่นสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง และเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน โดย สทศ.จะให้บริการดูกระดาษคำตอบตามลำดับการยื่นร้องในวันที่ 17-18 พ.ย. 2555.


   http://www.thairath.co.th/content/edu/304337