ประชุมสัญจรบุคลากรโรงเรียนในฝัน( โรงเรียนดีประจำอำเภอ )

โพสต์20 ก.พ. 2555 09:32โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.นายจิรวัฒน์  ขวัญช่วย  รองผู้อำนวยการ สพม.๘ เป็นประธานในการประชุมสัญจรบุคลากรโรงเรียนในฝัน( โรงเรียนดีประจำอำเภอ ) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี   ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ สังกัด สพม.๘  / ผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนในฝัน และตัวแทนนักเรียน ของแต่ละโรงเรียน นอกจากประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝันแล้ว โรงเรียนวัดสันติการามวิทยายังได้จัดแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน