ประชุมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

โพสต์21 ธ.ค. 2554 18:43โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายจิรวัฒน์  ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับศูนย์สอบ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการจัดสอบฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสังกัด สพม.๘ โรงเรียนละ ๑ คน และศึกษานิเทศก์ สพม.๘  โดยประธานได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการยกระดับ O-NET ของนักเรียนในสังกัด สพม.๘  และการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังมีการร่วมวางแผนการยกระดับ O-NET ของโรงเรียนสังกัด สพม.๘  
Comments