ผู้เข้าแข่งขันงานระดับชาติ ต้องทำอย่างไร

โพสต์18 ธ.ค. 2555 01:08โดยนายสุโขทัย ทองกลม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครบ ทุกภาคแล้ว ทางคณะทำงานจะตัดรายชื่อนักเรียนและครูที่มีผลการแข่งขัน อันดับที่ 1-3 เข้าโปรแกรมระดับชาติ โดยอัตโนมัติ โดยให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ตรวสอบรายชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปในเว็บไซต์ www.sillapa.net   โดยจะอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด username password สามารถนำมาใช้ในระดับชาติเพื่อการตรวจสอบและพิมพ์บัตร   ต่อไป