ผลการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์4 ก.พ. 2555 03:14โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยมี นายสมพิศ ศุภพงษ์  ผู้อำนวยการ สพม.๑ เป็นประธาน คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนกลาง ได้แก่ น.ส.สิริมา หมอนไหม และ นางมัลลวีร์ รอชโฟล Roving Team ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ราชบุรี เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  คณะกรรมการสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘ นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.๘
นายพรสมบัติ คำตรง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. ๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ 
ผลการประเมิน : คณะกรรมการประเมินมอบป้ายรับรองฯ แต่รอลงทะเบียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยให้เวลาในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มเติมเป็นเวลา ๑ เดือน