นักเรียนแชมป์โลกโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสต์16 พ.ค. 2554 10:30โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นักเรียนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลก โดยสามารถคว้า 2 รางวัลจากเวทีมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair 2011 (Intel ISEF 2011) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 54 ในเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award และรางวัลที่ 4 ประเภท Grand Award

รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award
ได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-Based Packaging Plastics from Fish Scale) ของทีมจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รางวัล Best of Category winners ในสาขา Environmental Management จากทั้งหมด 17 สาขาที่มีการแข่งขัน และเป็นสุดยอด 2 รางวัล ที่ได้ Intel Foundation Young Scientist Award โดยจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 50,000 เหรียญสหรัฐ

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ
น.ส.ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์
น.ส.อารดา สังขนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และ นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
รางวัล ที่ 4 ประเภท Grand Award สาขาวัสดุศาสตร์ ประเภททีม
ได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักต่อการยืดอายุการเก็บรักษาชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว ของทีมจากจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

นายธนทรัพย์ ก้อนมณี
น.ส.วรดา จันทร์มุข
นายศาสตรา พรหมอารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายนรินธเดช เจริญสมบัติ
ทั้งนี้ รางวัลที่ทีมนักเรียนไทยได้รับในครั้งนี้นับเป็นรางวัลสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากรางวัล The Gordon E.Moore Award ซึ่งเป็นชาติที่ 2 ในทวีปเอเชีย และเป็น "ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ที่ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ของงาน Intel ISEF ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 62

ที่มา: Dailynews.co.th http://www.nectec.or.th/clipping/news/2011-05-14-6170.pdf Comments