นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012 สาขาอาชีพแห่งอนาคต

โพสต์17 ต.ค. 2555 00:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เชิญชวนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมงาน นิทรรศการการศึกษา Future Career Expo 2012 สาขาอาชีพแห่งอนาคต "อาชีพไหน หางานง่าย รายได้สูง" ซึ่่งจัดงานในแต่ละภูมิภาค ๕ ภูมิภาค สำหรับ สพม.๘  ร่วมงานได้ที่ จุดที่ ๕  วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม. 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.eduzones.com