นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3

โพสต์3 ธ.ค. 2555 22:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ 
และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘   นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 3  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี