นิเทศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โพสต์8 ก.ย. 2555 17:56โดยนายสุโขทัย ทองกลม
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.8 ประกอบด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นิเทศเร่งรัดการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ ผอ.อาลัย พรหมชนะและคณะครู โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนซึ่งผู้ปกครองมารับมอบ  สำหรับประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website :http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตาม MOU ของโรงเรียน โดยทุกกลุ่มสาระได้นำเสนอผลการเตรียมตัวสำหรับรับการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website :http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ; http://sites.google.com/site/sornor8 และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันพุธที่ 19 กันยายน 2555