นิเทศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โพสต์5 ก.ย. 2555 07:53โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพุธที่ 5 กันยายน 2555  นางสุภาพ สิทธิสังข์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.8  นิเทศเร่งรัดการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จ.กาญจนบุรี  ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ ผอ. อภิรักษ์ ชุติมาศ และ รอง ผอ.แสงเดือน  วินทะไชย  ประเด็นการนิเทศ คือ การแจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่ง สพฐ. จัดสรรให้โรงเรียนละ 10,300 บาท ; การ Update ข้อมูลโรงเรียนใน Website :http://www.labschools.com ; การติดตามการดำเนินงานตาม MOU ของโรงเรียน ; การทบทวนประเด็นการตรวจเยี่ยม ; การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ >> Website :http://sites.google.com/site/labschoolsed8 ; http://sites.google.com/site/sornor8 และกำหนดนิเทศครั้งต่อไป วันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. นอกจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสีซึ่งโรงเรียนเน้นการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการมีน้ำใจนักกีฬา ทั้งยังมอบให้นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง