นิเทศโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โพสต์5 ธ.ค. 2554 14:38โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   นำผู้บริหารและคณะครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการนิเทศแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นำโดยนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นายขนาน ชิตณรงค์ และนางสุภาพ สิทธิสังข์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองรีประชานิมิต