นิเทศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โพสต์30 พ.ย. 2554 19:52โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผอ.โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  นำคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการนิเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดย นางสาวอารีย์ ทิมเมือง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.