'ในหลวง' เสด็จฯราชบุรี 15 ก.ค.โครงการฟื้นฟูดิน : ไทยรัฐออนไลน์

โพสต์10 ก.ค. 2555 20:10โดยนายสุโขทัย ทองกลม

สร้างพลับพลา - นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง (รูปเล็ก) ตรวจความคืบหน้าทหารช่างสร้างพลับพลาหกเหลี่ยม ในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.

สหกรณ์โคนมหนองโพ ชาวราชบุรีเตรียมเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพ ขณะที่รองเลขาธิการพระราชวัง รุดดูความคืบหน้าทหารช่างสร้างพลับพลาหกเหลี่ยม และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เตรียมแถลงข่าววันที่ 13 ก.ค.

ชาวราชบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 ก.ค. นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปิติธรรม ฐิติมนตรี รอง ผวจ.ราชบุรี นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ โดยนายดิสธรได้ตรวจการทำงานของทหารช่างค่ายบุรฉัตร ที่เร่งสร้างพลับพลาหกเหลี่ยมและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จากนั้นนายดิสธรเปิดเผยว่า มาตรวจความคืบหน้าการดำเนินการของศูนย์ฯ ส่วนรายละเอียดจะแถลงในวันที่ 13 ก.ค.นี้

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เดิมพื้นที่โครงการเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ ที่ดินถูกการชะล้างพังทลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถปลูกพืชได้ พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง บางส่วนมีการขุดลูกรังไปขาย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ฯครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2529 และมีพระราชดำริให้ ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ และยังมีพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกมาช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ร่างกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทอดพระเนตรกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ โดยเวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช ดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช มาถึงศูนย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯถวายรายงาน จากนั้น ประทับรถไปยังพลับพลาที่ประทับ มีนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโครงการฯ ทรงปลูกต้นประดู่ 1 ต้น ก่อนจะเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่โครงการพื้นที่การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เฉพาะหลุมเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่ป่าปลูกโดยไม่ต้องปลูก (ป่าธรรมชาติ) พื้นที่การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่า พื้นที่การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมโดยใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด และหญ้าแฝก (แปลงเกษตรอินทรีย์) และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อนจะเสด็จฯไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพ และทอดพระเนตรการสาธิตการรีดนมวัวด้วย ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลศิริราช ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในเวลาประมาณ 19.00 น.

โดย: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์

11 กรกฎาคม 2555, 06:15 น.

“ในหลวง” จะเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.ราชบุรี 15 ก.ค.นี้  : Thai PBS NEWS

ชาวราชบุรี เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Comments