โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดภาพวาดชิงทุนการศึกษา

โพสต์16 ก.ค. 2555 01:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จัดโครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ชิงทุนการศึกษา
ประกวดภาพวาด หัวข้อ "สานศิลป์ แพรไหม หัตถกรรมไทย ตามรอยแม่" ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคล ครบ 80 พรรษา

ส่งผลงานประกวดวาดภาพ "โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ"  ตู้ปณ. 140 ปณศ. รามอินทรา กทม. 10220

หมดเขตส่งผลงาน 17 สิงหาคม 2555
ประกาศผลและมอบรางวัล อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน 2555

ดาวน์โหลดใบสมัครกติกาที่ www.facebook.com/aotcsr
email: aotcsr@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ฐานิสร์ ภูมัย