การรับฟังผลการประเมินด้วยวาจาจากสมศ.

โพสต์23 ธ.ค. 2555 20:40โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันที่ 19 ธันวาคม 2555 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8 เข้ารับฟังผลการประเมินด้วยวาจา จาก สมศ. ในวันสุดท้ายของการประเมิน ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี