การรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา จากสมศ.

โพสต์5 ธ.ค. 2555 21:58โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางสุภาพ สิทธิสังข์ นางสุวิไล จันทร์สนอง นางสาวสายใจ บริสุทธิ์            และนายกสิณ พงษ์พิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.8  เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินด้วยวาจาจากสมศ.            ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
Comments