การประเมิน ตรวจสอบคุณภาพฯ โรงเรียน

โพสต์11 ก.ค. 2555 01:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555 ศน.คนึงนิจ อ่อนกูล  ศึกษานิเทศก์ สพม.8 ดำเนินกิจกรรมประเมิน ตรวจสอบคุณภาพฯ โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ จังหวัดราชบุรี

Comments