การประเมินเพื่อรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์9 ม.ค. 2555 15:53โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
  นางสาวอารีย์  ทิมเมือง และ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ  โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สังกัด สพป.ราชบุรี เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  โดยมี ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑  เป็นประธาน ผลการประเมิน โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ได้รับการรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน