การประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) : Wikispaces

โพสต์29 ส.ค. 2554 01:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ครูเครือข่ายร่วมนิเทศสื่อการเรียนรู้ 
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่ 8–10 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี 
รุ่นที่ 2 วันที่ 22–24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จ.ราชบุรี 
รุ่นที่ 3 วันที่ 29–31 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จ.กาญจนบุรี

Comments