การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๔ เพิ่มเติม

โพสต์2 พ.ย. 2554 23:15โดยนายสุโขทัย ทองกลม


สพฐ. ประกาศ เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"  เพิ่มเติม ....... การจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ..สพม.จัดการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .....รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง