กำหนดการเดินทางของผู้บริหารสถานศึกษา สพม.๘ เพื่อรับตำแหน่งใหม่

โพสต์6 พ.ย. 2555 03:53โดยนายสุโขทัย ทองกลม

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบและอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสายการบริหารสถานศึกษา  คลิก >>> http://www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id=640:2012-11-02-13-53-22&catid=4:2011-02-12-04-36-04

ขอขอบคุณ ผอ.ประทีป จำปาศรี ผู้จัดทำข้อมูล