หนองรีประชานิมิตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

โพสต์20 ก.ย. 2555 19:31โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕
 นายนรายุทธ  แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โดยมีนายจิรวัฒน์  ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธาน และคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่  นางสุภาพ สิทธิสังข์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการ