ด่วนที่สุด !เชิญโรงเรียนในฝันที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ระยะที่ 1 เข้าประชุมปฏิบัติการ

โพสต์10 ส.ค. 2555 07:14โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ด่วนที่สุด !
เชิญโรงเรียนในฝันที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ระยะที่ 1 เข้าประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยกำหนดจัดการประชุม 8 รุ่น รุ่นละ 2 วั น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และโรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม (ผู้บริหาร 1 คน และครู 1 คน) ไปที่ keawkird@hotmail.com หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ อ. ธัญนันท์ แก้วเกิด โทร. 081 3302167 / 089 2002167 อ. ฐานิตา นพฤทธิ์ โทร. 089 1522167 (หนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม. ตารางการประชุม รายชื่อโรงเรียน รายชื่อคณะทำงาน และวิทยากร)
                                                                       สำหรับโรงเรียนสังกัด สพม.8 ที่ต้องเข้าประชุมปฏิบัติการ ในรุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  14 -15 สิงหาคม 2555  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ / โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม / โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ / โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงและโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา