จุฬาฯวิชาการ 2555 วันที่ 14-18 พฤศจิกายน.

โพสต์14 ต.ค. 2555 15:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “จุฬาฯ วิชาการ 2555” งานมหกรรมวิชาการและเปิดบ้านครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจุฬาฯ ที่จัดเป็นประจำทุก 3 ปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2555 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน” ภายในงาน 
จะแบ่งออกเป็น 5 โซนหลักให้เดินเที่ยวชม ได้แก่ เมืองมนุษย์ศาสตร์ เมืองสังคมศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเมืองสหสาขาวิชา รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ศาลา
พระเกี้ยว และนิทรรศการ CU - Discovery ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ไว้จัดแสดงที่จัตุรัสจามจุรี

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “จุฬาฯ วิชาการ 55” ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.chulavichakarn2555.com/ หรือ Offcial Fanpage http://www.facebook.com/Chulavichakarn55 )