เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระดับโรงเรียนระหว่างประเทศ International School Partnerships

โพสต์26 พ.ย. 2555 15:37โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ศูนย์ Interkulturelles Zentrum
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ศิลปะและวัฒนธรรมออสเตรเลีย ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนออสเตรเลีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมระหว่างโรงเรียน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไทยกับออสเตรเลียในการแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือพัฒนาโครงการร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจจะร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วน (partner) กับโรงเรียนในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ http://www.schoollinking.iz.or.at/partnerfinder โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อเพิ่มเติมได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ Interkulturelles Zentrum >Ms.Alice Scridon >> alice.scridon@iz.or.at

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิก >> รายละเอียดเพิ่มเติม