ประชุมศึกษานิเทศก์ สพม.๘

โพสต์3 ธ.ค. 2555 20:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ สพม.๘ นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๓ คน ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและภาระงานของศึกษานิเทศก์ ,งานนิเทศเต็มพิกัด,การจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มนิเทศ ฯลฯ
นอกจากนั้น นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้มอบนโยบายการทำงานแก่คณะศึกษานิเทศก์ และกล่าวถึงงานเร่งด่วนที่ศึกษานิเทศก์ต้องเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน