วันที่ 26 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09:00 - 16:30 น. กลุ่มนิเทศฯ สพม.8 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ณ ห้องกาญจนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รอง ผอ.สพม.8 เป็นประธาน มีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 19 คน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ อาหาร และบรรยายพิเศษจาก ผอ.จักรกฤษ แย้มสรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 
 
                                            
Comments