อวสานแท็บเล็ตนักเรียน คสช.สั่งยกเลิกซื้อทั้งหมด

โพสต์16 มิ.ย. 2557 15:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด แถลงข่าวพิธีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โซน3(ภาคกลางและภาคใต้) โดยมรนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
คสช.สั่งยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตนักเรียนที่เหลือทั้งหมด เหตุไม่คุ้มค่า-ไม่เหมาะสมในการนำมาสอนตลอดเวลา


๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๗  ที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ ๑ คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ๑ นักเรียน ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำกับดูแลฝ่ายสังคมจิตวิทยาเป็นประธานได้มีมติ ให้ยุติ การจัดซื้อแท็บเล็ต ตามโครงการฯ สำหรับการจัดซื้อที่เหลือทั้งหมด ทั้งในโซน ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ที่เหลืออยู่เพียงโซนเดียวที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ และทั้งหมดของโครงการการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ที่เหลืออยู่เพียงโซนเดียวที่อยู่ระหว่างจัดซื้อ และทั้งหมดของโครงการการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   โดยให้เหตุผลว่า ไม่คุ้มค่า และไม่เหมาะสม พล.ร.อ.ณรงค์ ให้เหตุผลในการยกเลิกดังกล่าว ๔ ข้อ คือ 

    ๑. นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องได้รับแจกแท็บเล็ตเป็นของตัวเอง เพราะใช้แท็บเล็ตเรียน ๑-๒ ชั่วโมงต่อวัน เท่านั้น. ซึ่งอาจใช้งานหมุนเวียนกับนักเรียนทุกๆ คน-ทุกๆ ชั้นในโรงเรียน จึงไม่คุ้มค่าไม่เหมาะสมที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน
    ๒. แท็บเล็ต ไม่เหมาะ-ไม่ควรที่นำมาสอนตลอดเวลา วรใช้เป็นเครื่องในการเรียนบางชั่วโมง และเด็กๆควรเรียนรู้จากครูผู้สอน
    ๓.แท็บเล็ต มีขนาดหน้าจอเล็กทำให้นักเรียน มีปัญหาด้านสายตา ราคาเครื่องแท็บเล็ตถูก-ต่ำ อายุใช้งานสั้น แค่ ๓ ปี การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าเมื่อต้องซ่อมแซม
    ๔. แท็บเล็ตเป็นครุภัณฑ์ของโรเรียน ไม่เหมาะสมที่ไปมอบให้นักเรียนเป็นของส่วนตัวได้ และคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่ามอบให้เด็กนักเรียนไม่ได้ 

    ทั้งนี้ที่ประชุมให้นำงบประมาณการจัดซื้อโซนที่ ๔ จำนวน ๑,๑๗๐ ล้านบาท กับ งบปี ๒๕๕๗  อีก ๕,๘๐๐ ล้านบาท ไปทำด้านอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอขอกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการและขอกันเงินงบประมาณแบบไม่มีหนี้ด้วย แล้วนำเงินทั้ง ๒ ก้อน ไปใช้ในโครงการอื่น พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐฯ ได้เดินทางมาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของ ศธ. โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดซื้อแท็บเล็ต ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อแท็บเล็ตในภาพรวมย้อนหลังไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการจัดซื้อครั้งแรกโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) นอกจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบเอกสารการจัดซื้ออย่างละเอียดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘:๓๒ น.: http://bit.ly/1vs2TbHComments