อบรมปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

โพสต์6 พ.ค. 2557 17:12โดยนายสุโขทัย ทองกลม

    นายกฤษฎา  คำอาจ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข้าอบรมปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) โซน ๓ ภาคกลางและภาคใต้ ในวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ซึ่งจัดโดย บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เนื้อหาการอบรมปฏิบัติการ ฯ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น / วิธีใช้งาน / วิธีการบำรุงรักษา / วิธีการรับบริการ และวิธีการแก้ไข ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)