อบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริตโสภณศิริราษฎร์

โพสต์15 ส.ค. 2556 20:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง
 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานในการอบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริตโสภณศิริราษฎร์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทักษะพื้นฐานและเทคนิคการจัดกิจกรรม และมี คณะวิทยากร นำโดย นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต ๑  นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘  และ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมจัดค่ายเยาวชนดนดีศรีโสภณ แก่คณะครูโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จำนวน ๔๑ คน