มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2015 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 ทุน เพื่อให้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตสาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างเดือนกันยายนถึง เดือนตุลาคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติมที่