ไทรโยคน้อยวิทยา ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์12 ก.พ. 2556 07:50โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี คณะนักเรียน ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน นำโดย  นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดกิจกรรมแสดงผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โดยมี ายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๓  ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอดุลย์ วงษ์ใหญ่ อดีตคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบพระปริยัติธรรม โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี /คณะกรรมการโครงการวัฒนธรรมวิจัย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ที่ปรึกษาด้านการศึกษาของมูลนิธิสิ่งแวดล้อม  นายศุภชาติ ถนอมมิตร  อดีตผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ (โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี) ปัจจุบันเป็นคณะผู้บริหาร ๔๖ ICT โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  กรรมการ นายชีวิน จินดาโชติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คณะที่ ๒๒ /คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) คณะที่ ๓๔  นายขนาน ชิตณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน คณะที่ ๒๒ /คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) คณะที่ ๓๔  
 
สำหรับคณะกรรมการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นางสุภาพ  สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘/ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  คณะที่ ๓๗ และ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ศึกษานิเทศก์ สพม.๘/ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  คณะที่ ๓๗ 
 
                             ผลการตรวจเยี่ยม    ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                                               >>>>> คลิกชม Slide Show<<<<<<<<<