เตือนผู้เสียภาษียื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด

โพสต์13 มี.ค. 2556 16:23โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กรมสรรพากรเตือนผู้เสียภาษียื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด 1 เม.ย.56 ส่วนยื่นผ่านเน็ตยืดเวลาถึง 9 เม.ย.56
กรมสรรพากรแจ้งว่าขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2555 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ด้วยกระดาษ ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
ส่วนการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th) ได้สิทธิขยายเวลาถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด

หากกรมสรรพากรตรวจพบผู้เสียภาษีจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และหากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center หมายเลข 1161 ซึ่งขณะนี้ ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. ของทุกวันทำการ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้บริการเพิ่มเติมในวันที่ 16, 23 และ 30 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น

ที่มา : http://money.th.msn.com/