ศุนย์ซีมีโออินโนเทคประกวดภาพเพื่อทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประจำปี 2556

โพสต์8 พ.ค. 2556 21:36โดยนายสุโขทัย ทองกลมศุนย์ซีมีโออินโนเทคประกวดภาพเพื่อทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประจำปี 2556 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 มิ.ย.2556 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ