สถานทูตสหรัฐฯ เชิญชวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เริ่มเรียนวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖

โพสต์1 ม.ค. 2556 23:34โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำสถานทูตสหรัฐฯ ขอเรียนเชิญครู/อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรมออนไลน์
หัวข้อ “Shaping the Way We Teach English” เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
การอบรมมีทั้งหมด 6 ชั้นเรียน และจะเริ่มเรียนครั้งแรกในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หลังอบรมจะมีประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

ใครสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่

http://bangkok.usembassy.gov/
education/english-language-program.html

The U.S. Embassy's Regional English Language Office in Bangkok is inviting English language teachers to join a free English Language Teaching Webinar, "Shaping the Way We Teach English." The first of the total six webinar courses will begin on Wednesday, January 9 from 8:00 PM to 9:30 PM Thailand time.

See more details and learn how to apply at

http://bangkok.usembassy.gov/
education/english-language-program.html