สนนท. เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2556

โพสต์18 เม.ย. 2556 02:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม


สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานจิตวิทยาแนะแนวที่มีผลงานดีเด่น อันเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติ โดยรายละเอียดรางวัลในการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลบุคคลเกียรติยศ 2. รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน 3.รางวัลนักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ และ 4. รางวัลสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากลิงค์ที่เกี่ยวข้อง