รับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โพสต์26 ม.ค. 2557 20:15โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 22 มกราคม 2557 นางสาวดวงแข จงเจริญและนางสาวสายใจ บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม 8 ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยวาจา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


Comments